Podporte BAOBAB o.z.

Našu prácu chceme robiť čo najlepšie. Ďakujeme, že ste sa rozhodli nás podporiť v plnení cieľa nášho občianskeho združenia Baobab, ktorým je napomáhať k rozvíjaniu potenciálu, napredovaniu a dosahovaniu maximálnej možnej miery samostatnosti, ako aj poskytovanie pomoci pri začleňovaní do spoločnosti deťom s viacnásobným postihnutím. Realizácia tohto cieľa je napĺňaná nákupom špeciálnych pomôcok (stoličky, polohovacie pomôcky, logopedické pomôcky, špeciálne príbory), nákupom hračiek, ako aj zabezpečovaním materiálov na kreatívnu tvorbu.

Jednorazovo
Mesačne
10€
20€
30€
50€
10€
15€
20€
30€

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.